Edukacioni materijali

Kako planirati rad

Koraci za pripremu lekcije o braniteljima:

  1. Definirajte cilj: Koji je cilj vaše lekcije? Kako vam STTP ili lokalni branitelji mogu pomoći u postizanju ovog cilja?
  2. Uspostavite postavke: Kome služi lekcija? Gdje će se podučavati?
  3. Definirajte branitelje ili teme koje će se pokrivat: O kome ili čemu želite da vaši studenti uče? Koje ćete planove lekcija koristiti? Koje ćete konkretne aktivnosti u okviru planova lekcija koristiti? Kako vam ovo pomaže u postizanju vašeg cilja?
  4. Pročistite i prilagodite lekcije svojm okruženju: Kako možete prilagoditi lekcije ili aktivnosti svom kontekstu i potrebama?
  5. Metode podučavanja: Osim aktivnosti u STTP lekcijama, kako biste mogli prezentirati materijal  zasnovan na ljudskim pravima?
  6. Resursi za Brainstorming: Osim STTP lekcija, koje biste druge resurse mogli koristiti za poboljšanje ?
  7. Procijenite: Kako ćete osigurati da su učenici postigli vaš cilj učenja?
  8. Samoprocjena: Kako ćete ocjenjivati ​​svoju izvedbu?