NOVOSTI

Edukacioni materijali

Koristeći priče i iskustva branitelja ljudskih prava iz cijelog svijeta, mladim ljudima pružamo alate potrebne za ustajanje i istupanje protiv najstravičnijih kršenja i kršenja ljudskih prava na svijetu.

Prava pristupa Edukacionim materijalima su ograničena. Materijali su namijenjeni stručnoj javnosti.
Ukoliko želite ostvariti pravo na pristup materijalima molimo Vas da nas kontaktirate.