Okončana druga po redu dvodnevna radionica na temu ljudskih prava pod nazivom „Govori istinu moćnima Sarajevo 2021-Speak Truth To Power (STTP)“

  • Reading time:2 mins read

U organizaciji Fondacije Društva zajedničkih vrijednosti (SSVSA), Fondacije za ljudska prava  Robert F. Kennedy (RFK HR)  i Nizami Ganjavi Međunarodnog Centra (NGIC) u Sarajevu je okupljeno četrdeset učesnika, profesora i nastavnika srednjih škola, koledža i univerziteta sa područja  Sarajevskog i  Tuzlanskog kantona.

Ucesnici su upoznati sa metodologijom i radom RFK HR na osnovu čega je nastavljena saradnja i uključivanja Bosne i Hercegovine kroz vlastite primjere i aktivnosti u globalni projekat RFK HR. Ovaj proces, započet u novembru 2019. godine tokom boravka Kerry Kennedy, predsjednice RFK HR u Sarajevu, ima za cilj regionalno i evropsko povezivanje i aktivnosti RFK HR u domenu ljudskih prava.

Robert F. Kennedy STTP je inicijativa za obrazovanje o ljudskim pravima namjenjena izgradnji sljedeće generacije branitelja, lidera i aktivista ljudskih prava iz cijelog svijeta koja preko Sarajeva dolazi u ovaj region i tako širi mrežu koja obuhvata preko milion polaznika sa pet kontinenata.

Dvodnevni skup je završen  promocijom i prvih bosansnohercegovačkih lidera obrazovanja u oblasti ljudskih prava Džejlana Gleđo, Azra Ahmić, Adna Čeho Dinar, Vildana Čelić, Sabina Hašarić i Emilija Martinčević koje dolaze iz Richmond Park škola, Ekonomske škole te Srednje škole za Saobraćaj i Komunikacije iz Sarajeva.

Pored navedenih škola, na Radionici su aktivno učestvovali i predstavnici iz Gimnazije SSST – Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Druge gimnazije Sarajevo, Međunarodne njemačke škole, Međunarodne Montessori škole, Mješovite srednje škole Banovići, Gimnazije „Meša Selimović“ iz Tuzle, Mješovite Srednje Elektrotehničke škole iz  Tuzle, Gimnazije „Mustafa Novalić“ iz Gradačca te Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Definirani su naredni koraci RFK sa Fondacijom društva zajedničkih vrijednosti kroz treninge nastavnika u Bosni i Hercegovini i regionu. Ove aktivnosti će se odvijati kroz promovisanje promjena u domenu ljudskih prava i stalno generisanje pritiska na vlasti i druge društvene aktere kako bi ljudska prava bila istinski temelj razvoja države, duštva i državnih institucija. Projekat ima za cilj pružiti znanja i pregled metodologija  i strategija obrazovanja i aktivizma u domenu ljudskih prava, njihovu provedbu i evaluaciju, kao i dokumente koji pomažu u korištenju, primjeni i nadogradnji  RFK HR i STTP resursa.