PROJEKAT VOICE OF ART 2.0 / GLAS UMJETNOSTI 2.0

  • Post author:
  • Post category:BOS

SPEAK TRUTH TO POWER: DEFENDING HUMAN RIGHTS THROUGH THE ARTS EDUKACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA KROZ UMJETNIČKE RADIONICE Fondacija Društva Zajedničkih Vrijednosti je u periodu od 18 do 20 januara 2023…

Continue Reading PROJEKAT VOICE OF ART 2.0 / GLAS UMJETNOSTI 2.0

Projekat Voice of Art / Glas Umjetnosti

  • Post author:
  • Post category:BOS

Postovani,Cilj nam je osnažiti i ohrabriti: Potičući jednu osobu da shvati svoju ulogu u postizanju pravde, stvaramo generacijekoje će dugoročno odrediti način na koji svi radimo s našim zajednicama i…

Continue Reading Projekat Voice of Art / Glas Umjetnosti